Statkraft SCA Vind AB

Bild på vindkraftverk

Statkraft och SCA har fyra vindparker i drift i Jämtland och Västernorrland.

Statkraft äger 60 procent av bolaget Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, som sökt koncessioner för sju vindparker i Västernorrland och Jämtland. Sammantaget  är det en av Sveriges största industriinvesteringar. Projektet omfattar 122 km² skogsmark och 330 vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på 2,5 TWh per år. Det ger förnybar energi som ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med över 1,7 miljoner ton per år.

Statkrafts partner i projektet är cellulosaföretaget SCA. Företaget är Europas största privata skogsägare och äger stora delar av områdena där projektbolaget har sökt om vindkraftskoncessioner.

I december 2008 lämnade SSVAB in ansökningshandlingarna för miljöprövning för att få bygga sex vindparker i Jämtland och Västernorrland. Ansökningarna gällde parkerna: Mörttjärnberget, Stamåsen, Bodhögarna, Ögonfägnaden, Raftsjöhöjden och Björkhöjden-Björkvattnet.

Stamåsen har 26 vindkraftverk kraftverk och invigdes i september 2013. Mörttjärnberget har 37 kraftverk och invigdes i juni 2014. Vindparken Ögonfägnaden stod klar vid årsskiftet 2014/2015 och har 33 vindturbiner. I Björkhöjden vindpark finns 90 vindkraftverk.