Hammarforsen

Bild på inflödet av vatten till Hammarforsens kraftstation

Under juni-december 2016 utförs en fördjupad dammsäkerhetsutvärdering, FDU, i Hammarforsen.

Syftet med utvärderingen är att med beaktande av aktuella krav fastställa dammsäkerhetsstatus för en anläggning. Utvärderingen utförs av sakkunniga personer som genomför en omfattande analys av alla dammdelar och hela anläggningen ur säkerhetssynpunkt.

FDU genomförs för att identifiera eventuella svagheter som härör från den konstruktiva utformningen, byggandet eller till driften av anläggningen.