Miljöarbete inom vattenkraftverksamheten

Statkraft har under de senaste åren genomfört en omfattande expansion av sitt engagemang i vattenkraften, vilket innebär att en omfattande miljööversyn har genomförts.

vatten rinner ner för kant

Bland annat pågår arbete med att dokumentera anläggningarna för att kunna se över aspekter, risker och för att förbättra rutiner för uppföljning utifrån ett miljöperspektiv. Samtidigt uppdateras miljöledningssystemet i syfte att minska den miljöpåverkan som orsakas av verksamheten.

Miljöarbetet inom vattenkraftverksamheten består också av att:

  • Statkraft arbetar i olika lokala projekt tillsammans med andra till exempel kraftproducenter, länsstyrelsen, sportfiskare etc. för att undersöka hur anläggningarna påverkar djurlivet.
  • Inom ramen för vattendomarna arbetar Statkraft med att tappa vatten stegvis för att bidra med bättre förhållanden för fisken.
  • Laxodling i Laholm och Sollefteå för att årligen sätta ut lax för att till viss del kompensera det bortfall av fisk som kraftproduktionen orsakar.

En del av Statkrafts miljöarbete sker inom ramen för Elforsk, Svenska Elföretagens Forsknings- och utvecklingsaktiebolag, där Statkraft och flera av de större kraftproducenterna deltar.