Miljöarbete i Sverige

Statkraft är Europas största producent av förnybar kraft och Sveriges fjärde största elproducent.

grön barrskog som reflekteras i en sjöVår inriktning mot just ren energi är i sig den viktigaste delen av vårt miljöarbete. Därtill har vi omfattande forsknings- och utvecklingsprogram som bidrar till att vi skapar möjligheter för framtidens miljövänliga energiproduktion.

Sverige har en stark miljölagstiftning vilket innebär att stora delar av det miljöarbete som Statkraft utför görs inom ramen för befintlig lagstiftning. Vi samarbetar kring miljöfrågorna med andra företag och organisationer inom energibranschen, exempelvis branschorganisationen Svensk Energi och vi arbetar själva med miljöfrågor som är kopplade direkt till våra olika verksamheter.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Vannkraft og miljø 10,5MB .PDF
Miljø og vassdrag 6,4MB .PDF