Organisering av arbetet med hälsa och säkerhet

Det är en viktig princip att hälsa och säkerhet är integrerat i det dagliga arbetet med ordinarie ansvar i resultatenheterna. Koncernstaben är ansvarig för att organisera och följa upp arbetet med hälsa och säkerhet i hela Statkraftkoncernen.

Det finns också tre viktiga samarbetsorgan:

  • Arbetsmiljögruppen - representanter från ledningen, anställda och skydds- och hälsotjänsten.
  • Skyddsombud - väljs bland företagets anställda.
  • HMS-grupper (hälsa, miljö, säkerhet) - täcker speciella yrkes- eller organisationsområden.