Hälsa och säkerhet

Säkerheten för våra medarbetare är alltid högt prioriterad inom Statkraft. Vi har ett mål om noll arbetsskador för alla våra anställda, tillfälligt anställda, leverantörer och partners.

Statkraft arbetar aktivt och systematiskt för att uppnå en skadefri och hälsosam arbetsmiljö och sträva efter en öppen och förebyggande arbetsmiljökultur. Alla olyckshändelser kommer att spelas in, analyseras och fökjas upp på ett systematiskt sätt. Hälsa och säkerhet är också centrala teman i koncernens program för kompetensutveckling och utbildning.

Säkerhetskulturen i koncernen utvecklas genom tydligt ledarskap, löpande engagemang och mål för ständiga förbättringar. Vi kommer systematiskt att använda riskbedömning som ett sätt att förebygga olycksfall och skador.

Mer information om hur Statkraft organiserar vårt arbete med arbetsmiljö och säkrare anläggningar finns i Statkrafts hållbarhetsredovisning (norska).