Hållbarhetsredovisning

Statkraftkoncernens affärsprinciper fastställer att företaget ska följa lagar och regler samt kommunicera på ett öppet och korrekt sätt med alla intressegrupper i tid.

Den norska regeringen förväntar sig att bolag där staten finns med som ägare tar på sig en ledande roll när det gäller socialt ansvar och uppmanar större bolag med internationell verksamhet att använda redovisningsstandarden från GRI (Global Reporting Initiative).

Dessutom fastställer Statkraftkoncernens affärsprinciper att företaget ska följa lagar och regler samt kommunicera på ett öppet och korrekt sätt med alla intressegrupper i tid. Koncernens riktlinjer betonar att det ska redogöras för de sociala konsekvenserna av företagets aktiviteter samt dess miljöpåverkan. Hållbarhetsredovisningen utgör därför en viktig och integrerad del av Statkrafts externa kommunikation.