Hållbarhet och miljö

Minskningen av utsläpp av växthusgaser är en av de viktigaste frågorna på den världspolitiska agendan. FN:s klimatpanel har nämnt omställningen av förnybar energi som en av åtgärderna för att minska utsläppen. På EU nivå har beslut tagits om att 20 procent av elproduktionen 2020 ska komma från förnybara energikällor.

Bild på flodFör Statkraft innebär detta att vår produkt, förnybar energi, är mer efterfrågad och värdefullare än någonsin. Det betyder stora möjligheter och ett stort ansvar. Som ledande i Europa inom ren energi är Statkraft en central aktör inom hållbar utveckling på den europeiska energimarknaden.

Vi vill använda vår ledande roll i Europa inom förnybar energi och bidra till uppfyllandet av målen på världs- och europanivå genom att:

  • Vår produkt består i grunden enbart av förnybar energi och vi växer stadigt på energimarknaden
  • Vi utreder klimateffekten av all vår verksamhet och bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete
  • Vi använder vår kompetens för att utveckla hållbar miljöteknik

Statkraft kan inte lösa världens klimatproblem på egen hand, men vi kan vara en del av lösningen. Vi kommer att fortsätta arbetet med att bli både bättre och ännu mer miljövänliga. Vi utökar hela tiden vår verksamhet till nya länder, samtidigt som vi satsar stort på forskning och utveckling.