Pressmeddelanden arkiv

 • SCA och Statkraft renodlar sitt vindkraftssamarbete

  06.04.2017 12:00 pressrelease

  Fortsatt samarbete men med nya och renodlade roller mellan markägaren SCA och kraftproducenten Statkraft. Det är kontentan av en ny affärsuppgörelse mellan företagen.

 • Framtiden är elektrisk – nya möjligheter när samhället nyelektrifieras

  Den 6 april 2017 välkomnar vi dig till Statkrafts vårseminarium om den nyelektriska revolutionen. Framtiden erbjuder stora möjligheter när behovet av el ökar, såväl för energibranschen som samhället i stort. Men är vi rätt rustade för att tillvarata dem?

 • Överenskommelse nådd mellan Statkraft SCA Vind AB och Jijnjevaerie sameby

  12.07.2016 16:24 pressrelease

  Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) och Jijnjevaerie sameby har nått en överenskommelse om ersättning för de skador och intrång som blivit av de vindparker som SSVAB har byggt i Västernorrland och Jämtlands län och där samebyn är berörd.

 • Vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden invigs

  01.06.2016 05:23 pressrelease

  Onsdag den 1 juni invigs vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden. De två nya parkerna består av sammanlagt 123 vindkraftverk som förväntas leverera cirka 1,1 TWh årligen, vilket motsvarar hushållsel för över 300 000 villor eller närmare 800 000 lägenheter.

 • 1 juni invigs vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden - välkomna till Folkets vindpark

  19.05.2016 08:10 pressrelease

  Nu inviger Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, parkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden som ingår i Norrlands största vindkraftsprojekt. Invigningen äger rum i vindparken Björkhöjden och därifrån ser man även Ögonfägnaden, vilket ger ett bra tillfälle att se de 123 vindkraftverk som förväntas leverera cirka 1,1 TWh årligen.

 • Statkraft genomför dykningar i nedre Ljungan för att ta reda på hur laxen mår

  13.08.2014 10:07 pressrelease

  Forskare från Norge har anlitats av Statkraft för att under vecka 34 (mån-­‐tors) genomföra dykningar nedströms Viforsens kraftverk i Ljungan för att undersöka var det finns bäst förutsättningar för lax i olika stadier att leva.

 • Nu ska fiskarna från Anundsjöån åter kunna leka i Bottenhavet

  08.06.2014 08:00 pressrelease

  Den 11 juni går startskottet för Statkrafts gjutning av en kulvert som ska utgöra grunden för de kommande vandringsleder som fiskarna framöver kan använda som resväg till inlandet och ut i Bottenhavet.

 • Vindpark Mörttjärnberget tas i drift – 37 nya vindkraftverk i Norrlands största vindkraftsprojekt

  04.06.2014 19:00 pressrelease

  Idag invigs vindparken Mörttjärnberget som är en del av Norrlands största vindkraftsprojekt. Parken består av 37 vindkraftverk som förväntas leverera cirka 280 GWh årligen, vilket motsvarar hushållsel för 56 000 villor eller 140 000 lägenheter.

  Mörttjänbergets vindpark Vindkraft
 • Nya beslut i Ljunganprojektet för att ta reda på hur laxen mår

  19.05.2014 08:32 pressrelease

  Nu har ytterligare beslut tagits i Ljunganprojektet om vilka insatser Statkraft och de andra aktörerna ska genomföra i det ekologiska kartläggningsarbetet. Bland annat har beslut tagits om att samarbetet kring kartläggningen av fiskbeståndet.

  Ljungan Vattenkraft
 • Nya äventyr för 130 000 laxar i Lagan och Nissan

  14.04.2014 16:54 pressrelease

  Statkraft sätter under de kommande två veckorna ut totalt cirka 130 000 laxsmolt (laxungar) i Lagan och Nissan. Smolten väntas ge sig ut på resande fot till de större haven i tre år innan de återvänder till sina hemmavatten. Utsättningen i Nissan kommer att ske i Halmstad och Sennan. Utsättningen i Lagan kommer att ske vid Statkrafts laxodling i Laholm.