Ögonfägnaden vindpark

Vindkraftverk över åsar

Ögonfägnaden vindpark ligger i Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner, cirka 3,5 mil söder om Strömsund och cirka 2,5 mil väster om Ramsele.

Omfattning: Parken består av 33 vindkraftverk á 3,2 MW. total installerad effekt är 106 MW.

Produktion: Energi motsvarande cirka 310 GWh per år. Årsproduktionen för parken motsvarar elkonsumtion i 16 000 eluppvärmda villor eller hushållsel i 64 000 villor eller 160 000 lägenheter.

Areal: 13 kvadratkilometer.