Tollarpabjär Vindpark

Tollarpabjär ligger på en distinkt höjd strax norr om Arkelstorp i Kristianstad kommun.

Utsikten från Tollarpabjärs verk

Omfattning: 1 vindkraftverk med installerad effekt 2,3 MW, totalhöjd 146 m.

Produktion: Energi motsvarande cirka 7 GWh per år. Årsproduktionen motsvarar hushållsel för 1 400 villor. Vindkraftverket planeras att tas i drift i slutet av 2013.

Areal: 0,1 km2