Stamåsen Vindpark

Stamåsens vindkraftverk i vinterskrud

Stamåsen vindpark ligger i Strömsund och Sollefteå kommun, cirka 2,5 mil söder om Strömsund. Den begränsade nätkapaciteten i regionen gör att Stamåsen byggs stegvis. I den första delen, som invigdes i september 2013, finns 26 kraftverk i drift.

Omfattning: 26 vindkraftverk á 2,3 MW. Total installerad effekt är 60 MW. Tillståndet medger 50 kraftverk, för resterande del pågår förprojektering.

Produktion: Energi motsvarande cirka 200 GWh per år. Årsproduktion för parken motsvarar elkonsumtion i 9600 eluppvärmda villor eller hushållsel för 39 000 villor eller 96 000 lägenheter.

Areal: Stamåsen har en areal på 14,5 km2.