Mörttjärnberget vindpark

Mörttjärnberget vindpark

Mörttjärnberget vindpark

Mörttjärnberget ligger vid Ahlbacken i Bräcke kommun, cirka 25 km öster om Bräcke. Investeringsbeslut för Mörttjärnberget togs i juni 2011 och byggstarten skedde hösten 2011. Parken invigdes i juni 2014.

Omfattning: 37 vindkraftverk, total installerad effekt är 85MW.

Produktion: Energi motsvarande cirka 280 GWh per år. Årsproduktion för parken motsvarar elkonsumtionen i 14 000 eluppvärmda villor eller hushållsel i 56 000 villor eller 140 000 lägenheter.

Areal: 13 km2.