Em Vindpark

I mars 2011 invigdes Em, Statkrafts första vindpark i Sverige. Vindparken ligger utanför Mösterås. Byggnationen inleddes i juni 2010.

Vindkraftverk i landskap

Omfattning: Fyra vindkraftverk, totalt installerad effekt är 9,2 MW.

Produktion: Energi motsvarande cirka 25GWh per år. Årsproduktionen för parken motsvarar elkonsumtionen i 1200 eluppvärmda villor eller hushållsel i 5000 villor eller 12 000 lägenheter.

Areal: 1,6 km2.