Vindkraft i Sverige

Vindkraft är en förnybar och utsläppsfri energiresurs, vars utbyggnad kan bidra till minskade koldioxidutsläpp.

I Sverige har vindkraftverken blivit betydligt fler under de senaste åren. Elproduktionen från vindkraftverken har därför ökat betydligt.

Statkraft bygger vindkraftparker i Jämtland och Västernorrland tillsammans med SCA och i södra Sverige tillsammans med Södra. När vindparkerna i Jämtland och Västernorrland är fullt utbyggda kommer de att bidra med 2,5 Twh per år.

Mer om vindkraft:

  • I Sverige finns det fortfarande en stor potential för utbyggnad av vindkraft på land.
  • På sikt kommer mer utbyggnad att ske till havs där vindresurserna är goda och det finns plats för större vindkraftsparker.
  • Statkraft satsar stora resurser på vindkraftsutbyggnad och hoppas att spelreglerna för vindkraftsutbyggnaden ska bli tydligare.