Schlüsselburg

Schlüesselburg

Eierandel: 100 %
Produksjon: 28 GWh
Effekt: 5 MW

Elvekraftverket i Schluesseburg i Nordrhein-Westfalen i Tyskland ligger ved elven Weser. Det kom i drift i 1956 og har en produksjonskapasitet på 5,0 MW. Statkraft overtok anlegget fra E.ON i begynnelsen av 2009.

Schluesselburg-anlegget drives med tre Kaplan-turbiner. Årlig gjennomsnittlig produksjon ligger på rundt 28 GWh. Driftssentralen for overvåking av elvekraftverkene befinner seg i pumpekraftverket Erzhausen.