Robert Frank

Robert Frank

Eierandel: 100 %
Produksjon: -
Effekt: 510 MW

I 1962 var kraftverket Robert Frank i Landesbergen i Niedersachen i Tyskland det første større naturgasskraftverket i Tyskland. Kombikraftverket kom i drift i 1973 og har en produksjonskapasitet på rundt 510 MW. På begynnelsen av 2009 overtok Statkraft kraftverket Robert Frank fra E.ON Energie.

For å oppnå en høyere effektivitet driftes anlegget med en kombinasjon av gass- og dampturbiner. Avgasser fra gassforbrenningen, kombinert med trykkluft, driver gassturbinen. Overskuddsvarmen på rundt 420 grader i avgassene fra gassturbinen brukes til å produsere damp, som driver en dampturbin. På denne måten utnyttes to kraftkilder til å produsere elektrisitet. Kombianlegget har en nettoeffektivitet på 43 prosent.