Landesbergen

Landesbergen

Eierandel: 100 %
Produksjon: 36 GWh
Effekt: 7 MW

Statkraft overtok elvekraftverket i Landsbergen i Niedersachsen fra E.ON i begynnelsen av 2009. Kraftverket, som ligger ved elven Weser, kom i drift i 1960 og har en produksjonskapasitet på 7,2 MW.

Årlig gjennomsnittlig kraftproduksjon er på rundt 36 GWh. Landesbergen-anlegget har tre Kaplan-turbiner. Driftssentralen for overvåking av elvekraftverkene befinner seg i pumpekraftverket Erzhausen.