Landesbergen Bio

Landesbergen Bio

Eierandel: 100 %
Produksjon: 140 GWh
Effekt: 20 MW

Varmekraftverket for biomasse i Landesbergen i Tyskland benytter biomasse i kraftproduksjonen, gjennom forbrenning av gammelt trevirke i en kjel som produserer damp. En dampturbin driver en generator som produserer 20 MW elektrisitet.

Anlegget har en effektivitet på rundt 31 prosent og produserer fornybar kraft til rundt 40.000 husstander årlig.