Herdecke

Herdecke

Eierandel: 50 %
Produksjon: 3000 GWh
Effekt: 400 MW

Gasskraftverket Herdecke i nærheten av Dortmund i Nordrhein-Westfalen i Tyskland kom i drift høsten 2007 og har en produksjonskapasitet på 400 MW. Årlig gjennomsnittlig produksjon er på rundt 3000 GWh.

Mark-E drifter kraftverket, som eies av Statkraft og Mark-E med 50 prosent hver. Energi omdannes effektivt til elektrisitet ved gass- og dampturbinanlegget, der rundt 59 prosent av primærenergien utnyttes.