Emden Bio

Emden Bio

Eierandel: 100 %
Produksjon: 140 GWh
Effekt: 20 MW

Varmekraftverket for biomasse i Emden i Tyskland benytter biomasse i kraftproduksjonen, gjennom forbrenning av gammelt trevirke i en kjel som produserer damp. Ved hjelp av en dampturbin driver dampen en generator som produserer 20 MW elektrisitet.

Anlegget har en effektivitet rundt 31 prosent og produserer fornybar kraft til rundt 40.000 husstander årlig. I tillegg sendes 30 MW fra kraftverket til Volkswagen-fabrikken i Emden gjennom en fem kilometer lang rørledning. Dermed krever kraftverket mindre naturgass takket være den fornybare varmeenergien, og det gjør det mulig for anlegget å oppnå en brennstoffutnyttelse på rundt 65 prosent.