Trosa fjernvarme

Trosa fjärrvärmeverk

Eierandel: 100 %
Produksjon: 20 GWh
Effekt: 13 MW

Fjernvarmeanlegget i tettstedet Trosa i Trosa kommune i Södermanland i Sverige består av to biobrenselkjeler på 3 MW hver, to røykgasskondensatorer på 0,75 MW og en oljekjele på 5,5 MW. Maksimalt effektbehov i fjernvarmenettet er om lag 8 MW om dagen, og anlegget leverer normalt 18,5 GWh per år. Nettet ekspanderes årlig med rundt 0,85 GWh.

Fjernvarmeanlegget i tettstedet Vagnhärad i Trosa kommune har i dag en pelletskjele på 1,5 MW og en oljekjele på 5 MW. Det har også et solcelleanlegg på 270 kvadratmeter som tilsvarer om lag 180 kW. Maksimalt effektbehov i fjernvarmenettet er i dag ca. 3,5 MW, og anlegget leverer normalt 8 GWh per år. Nettet ekspanderes årlig med rundt 0,15 GWh.