Stamåsen vindpark

Stamåsen vindpark ligger cirka 25 kilometer söder om Strömsund i Strömsund och Sollefteå kommuner i Jämtlands og Västernorrlands län.

Ägarandel: 100%
oduktion: 200 GWh
Installerad effekt: 60 MW

Den begränsade nätkapaciteten i regionen gör att Stamåsen byggs stegvis. I den första delen, som invigdes i september 2013, finns 26 kraftverk á 2,3 MW i drift.

Total installerad effekt är 60 MW. Tillståndet medger 50 kraftverk, för resterande del pågår förprojektering.

Årsproduktion för parken är cirka 200 GWh och motsvarar elkonsumtion i 9.600 eluppvärmda villor eller hushållsel för 39.000 villor eller 96.000 lägenheter.

Stamåsen har en areal av 14,5 kvadratkilometer.