Em vindpark

Em vindpark

Eierandel: 90,1 %
Produksjon: 22 GWh
Effekt: 9,2 MW

Em vindpark er Statkrafts første vindkraftanlegg i Sverige. Anlegget ligger utenfor Mönsterås i Sørøst-Sverige og består av fire turbiner med en samlet installert effekt på 9,2 MW. Vindparken Em er det første konkrete resultatet av et omfattende samarbeid mellom Statkraft og skogindustriselskapet Södra.