Nannestad Fjärrvärme

Eierandel: 100 %
Produksjon 2015: 10 GWh
Effekt: 63 MW

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Nannestad. Virksomheten har eksistert siden 2005, og i dag leveres varme til  20 offentlige bygg og næringsliv i Nannestad sentrum.  Totalt 3,2 km fjernvarmetrase er bygd.