Namsos Fjärrvärme

Eierandel: 100 %
Produksjon 2015: 22 GWh
Effekt: 11,9MW

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Namsos kommune.

Anlegget består av en varmesentral som forbrenner flis som grunnlast. I tillegg mottas det biovarme fra Moelven. Anlegget har også gass og oljekjel som effektreserve.

Totalt fjernvarmenett gjennom Namsos sentrum er på ca 9,1 km. Større kunder er sykehuset, kommune og fylkeskommune.