Moss Fjärrvarme

Statkraft Varme har konsesjon for å levere fjernvarme i Moss og Rygge kommuner.

Eierandel: 100 %

Produksjon: 32 GWh

Effekt: 36,4 MW

Hovedproduksjonen kommer fra en varmesentral basert på biobrensel på Årvollskogen. I tillegg til Årvollskogen produseres det varme på Mølla (Lantmannen) og Mosseporten.

Det er bygget ut nytt hovednett for å koble forsyning fra Årvollskogen sammen med Moss sentrum, Jeløya og Mosseporten. Totalt fjernvarmenett er på cirka 25 km.

Det er tilknyttet over 50 bygninger til nettet, med sykehuset som den største kunden. I tillegg er 5 skoler og flere andre offentlige bygg tilknyttet, samt noen eneboliger.