Håvardsvatn

Ägarandel: 100 %
Produktion: 20 GWh
Kapacitet: 5 MW

Vattenkraftverket Håvardsvatn i Odda kommun i Hordaland har ett aggregat på 5 MW och en genomsnittlig årsproduktion på ca 21 GWh. Kraftverket är byggt i överföringstunneln mellan Håvardsvatn och Nibbehølen som är intagsmagasinet till Tysso II. Kraftverket byggdes av AS Tyssefaldene. Statkraft köpte kraftverket från Tyssefaldene januari 2015.