Vinje

Vinje

Eierandel: 100 %
Produksjon: 1017 GWh
Kapasitet: 300 MW

I 1964 ble de to første aggregatene i Vinje kraftverk satt i drift. Vinje kraftverk får vann fra Totak via Våmarvatn. Vannet blir ført i en tre kilometer lang tilløpstunnel fra Våmarvatn og ned til Vinje kraftverk, som er plassert i øvre del av Vinjevatn.

I 1965 ble tredje aggregat ved Vinje kraftverk satt i drift. Kraftverket har tre aggregater med en installert effekt på 300 MW.