Tverrvatn

Tverrvatn

Eierandel: 100 %
Produksjon: -3 GWh
Kapasitet: -1,2 MW

Tverrvatn pumpeanlegg er tilknyttet Rana kraftverk i Rana kommune i Nordland. Vannet i Tverrvatnet blir pumpet opp til Akersvatnet. Kraftverket utnytter fallet fra inntaksmagasinet Store Akersvatnet til Ranelva. Store Akersvatn reguleres mellom 523 og 480 meter over havet.