Nore II

Eierandel: 100 %
Produksjon: 285 GWh
Effekt: 63 MW

Nore II er et kraftverk som utnytter fallet mellom Rødbergdammen og Norefjord. Kraftverket er lokalisert ved innløpet til Numedalslågen i Norefjord i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.

Kraftverket ble satt i drift i 1947 og har to Francis-turbiner med installert effekt på 63 MW.