Nedre Røssåga

Eierandel: 100 %
Produksjon: 1698 GWh
Effekt: 250 MW (550 MW etter rehabilitering og ombygging)

Røssåga-kraftverkene ligger i Hemnes kommune i Nordland fylke. Øvre Røssåga kraftverk utnytter fallet mellom Røssvatnet og Stormyrbassenget, mens Nedre Røssåga kraftverk utnytter fallet mellom Stormyrbassenget og Korgen.

Røssvatnet har et magasinvolum på 2,35 milliarder kubikkmeter og er Norges nest største innsjø i overflateareal.

Utbyggingen av Røssåga-kraftverkene berører kommunene Hemnes, Hattfjelldal og Grane. Utbyggingen, som pågikk på 1950- og 1960-tallet, var knyttet opp mot driften av Norsk Jernverk i Mo i Rana, foruten å gi vanlig strømforsyning til 19 kommuner i Midt-Helgeland og elektrifisering av Nordlandsbanen. I 1960-årene kom i tillegg Elkems aluminiumverk i Mosjøen som en storforbruker av kraft.

Nedre Røssåga har seks aggregater med en samlet ytelse på 250 MW. Øvre Røssåga kraftverk har tre aggregater med en samlet ytelse på 160 MW. Øvre og Nedre Røssåga produserer årlig til sammen om lag 2,6 TWh.

En større rehabilitering og nybygging er satt i gang ved Røssåga-kraftverkene. I Nedre Røssåga er tre av aggregatene ferdig rehabilitert, og i tillegg skal et nytt aggregat på 225 MW settes i drift sommeren 2016 i en ny fjellhall ved siden av eksisterende kraftverk. Samtidig blir tre av de seks eksisterende aggregatene tatt ut av drift, slik at den samlede nye ytelsen i Nedre Røssåga blir på 370 MW. I perioden 2016-2018 vil de tre aggregatene i Øvre Røssåga bli rehabilitert. Samlet installert effekt i de to kraftverkene blir 550 MW etter ombygging og rehabilitering.

Rehabiliteringen i Øvre og Nedre Røssåga, som begge har Francis-turbiner, gir en gevinst på 200 GWh, slik at ny produksjon fra Røssåga-kraftverkene blir om lag 2,8 TWh.

Arkitekt Hans Grinde har tegnet og deltatt i planleggingen av begge Røssåga-kraftverkene. Deler av Nedre Røssåga kraftverk skal bevares uendret i henhold til en verneplan som er utarbeidet av Statkraft i samarbeid med Riksantikvaren.