Kårstø

Kårstø

Eierandel: 50 %
Produksjon: 3500 GWh
Kapasitet: 430 MW

Gasskraftverket på Kårstø i Tysvær kommune i Rogaland har en installert effekt på 430 MW og kan produsere opp mot 3,5 TWh strøm per år. Anlegget er bygget av Naturkraft, eid 50/50 av Statoil og Statkraft, i tilknytning til det eksisterende gassbehandlingsanlegget på Kårstø.

Energiutnyttelsen for kraftverket er på 58-60 prosent og er blant de beste i Europa. Naturkraft har lagt til rette for rensing av CO2-utslippene fra gasskraftverket i fremtiden. Anlegget sto ferdig høsten 2007.