Jostedal

Ägarandel: 100 %
Produktion: 874 GWh
Kapacitet: 290 MW

Jostedal är ett vattenkraftverk i Luster kommun i Sogn och Fjordane. Kraftverket nyttjar fallet från Styggevatn till Jostedalselva.

Styggevatn regleras mellan 1100 och 1030 meter över havet och är uppdämt med en höjd på 55 meter. Magasinkapaciteten är 250 miljoner kubikmeter. Även Kupvannet  magasin för kraftverket och det regleras mellan 1263 och 1190 meter över havet. Magasinen ligger vid foten av Jostedalsbreen.

Kraftverket startade produktionen 1990. Den totala fallhöjden, från den översta regleringsmaskinen till kraftstationen, är 1186 meter. Efter att vattnet brukats i kraftverket, leds det i en lång dräneringstunnel till Sognefjorden. Den installerade effekten är 290 MW.