Hylen

Ägarandel: 72 %
Produktion: 538 GWh
Kapacitet: 160 MW

Hylen kraftverk är ett vattenkraftverk i Suldalslågen i Suldal kommun i Rogalands län. Kraftverket sattes i drift 1981.

Verket nyttjar ett fall på 68 meter från Suldalsvatnet till havsnivå i Hylsfjorden. Suldalsvatnet regleras 1,5 meter. Suldalsvatnet mottar vatten från Kvilldal kraftverk och det är byggt ett separat utskov i Hylen kraftverk för att säkerställa dräneringen om kraftverket stannar. Vattenkraftverket har två Francis-turbiner med en kapacitet på totalt 160 MW.

Statkrafts dotterbolag Skagerak Energi har också en ägarandel i Hylen kraftverk.