Hogga

Ägarandel: 100 %
Produktion: 84 GWh
Kapacitet: 17 MW

Som sista del i Tokke-utbyggningen sattes vattenkraftverket Hogga i drift 1987. Kraftverket ligger i Lunde i Nome kommun i Telemark och nyttjar vattenfallet mellan Bandak och Nomevatn.

Kraftverket har ett aggregat med en installerad effekt på 17 MW.