Hitra

Hitra

Ägarandel: 100 %
Produktion: 156 GWh
Kapacitet: 55 MW

Hitra vindpark öppnades 14 oktober 2004 på Eldsfjellet på ön Hitra i Sør-Trøndelag. Anläggningen består av 24 vindkraftverk, vardera med en installerad effekt på 2,3 MW vilket ger en sammanlagd effekt på 55 MW. Resultatet blir en genomsnittlig årsproduktion på 156 GWh.