Trondheim fjärrvärme

Heimdal

Ägarandel: 100 %
Produktion: 530 GWh
Kapacitet: 297 MW

Under 2007 blev nya Heimdals värmecentral satt i drift i Trondheim i Sør-Trøndelag, Norge. Detta innebar en ökning av den årliga andelen avfallsenergi från 200 till 350 GWh. Totalt uppgår den årliga fjärrvärmeproduktionen till 530 GWh.

Huvudkällan för uppvärmningen är restavfall, andelen av sådant avfall i fjärrvärmeproduktion utgör nästan 70 procent. Avfallet kommer från de centrala delarna av Norge, från Saltfjellet i nord till Dovre i söder, och varenda år kan anläggningen bränna över 200.000 ton avfall.

Anläggningen omfattas av strikta miljönormer. Var och en av de tre ugnarna har separata behandlingsanläggningar för avlägsnande av föroreningar i form av partiklar och gas.