Harstad fjärrvärme

Fjernvarmeanlegg på Hjellholmen i Harstad by.

Hjellholmen i Harstad. (Foto: Statkraft)

Eierandel: 100 %
Produksjon: 40-50 GWh (kan utvides til 70 GWh)
Effekt: 24,5 MW

Med lokal skogsflis som hovedenergikilde kan fjernvarmeanlegget på Hjellholmen i Harstad i Troms levere miljøvennlig varme til offentlige og private kunder.

Anlegget har en kapasitet på godt over 24 MW fra en 8,5 MW Jernforsen biokjel som fyres med skogsflis, samt to 16 MW Danstoker gasskjeler som fyres på propangass.

Det er lagt ned 18 kilometer med fjernvarmerør for distribusjon av fjernvarme i Harstad. Anlegget ble bygd i 2011 og satt i drift i 2012.