Grytten

Grytten

Ägarandel: 88 %
Produktion: 514 GWh
Kapacitet: 126,3 MW

Grytten kraftverk ligger vid foten av fjället Romsdalshorn i Rauma kommun i Møre och Romsdal. Kraftverket hämtar vatten från Mardalsfossen, ett av Norges högsta vattenfall. Kraftverket hämtar också vatten från Olaskardsvatnet, Fetjåvatnet, Mongevatnet via Monge pumpstation, Grøttavatnet, Rangavatnet och nedre Mardalsvatnet via Mardal pumpstation, samt från Fossafjelltjødna.

Grøttavatnet regleras mellan 980 och 930 meter över havet. Delar av nederbördsområdet ligger i Nesset kommun, och det överförs vatten från Eikesdalsvassdraget till kraftverket som sedan återigen släpps ut i Rauma. Kraftverket har en Pelton-turbin med en installerad effekt på 149 MW. Kraftverket ägs till 88 procent av Statkraft och till 12 procent av Tafjord Kraft. Kraftverket har varit i drift sedan 1977.