Finndøla

Finndøla

Ägarandel: 50 %
Produktion: 147 GWh
Kapacitet: 104 MW

Finndøla kraftverk ligger i Fyresdals kommun i Telemark. Kraftverket sattes i drift mellan 1971-1973 och hämtar vatten från Arendalsvassdraget. Kraftverket har två aggregat med en installerad effekt på 104 MW.