Bratsberg

Bratsberg

Ägarandel: 100 %
Produktion: 650 GWh
Kapacitet: 124 MW

Bratsberg är ett vattenkraftverk i Nidelven i Trondheims kommun i Södra Trøndelag, Norge. Kraftverket nyttjar ett vattenfall på 147 meter från regleringsmagasinet Selbusjøen. Vatten hämtas även från Kilvatnet/Jonsvatnet som regleras mellan 148 och 1 meter över havet.

Den installerade effekten är 124 MW, fördelat på två Francis-turbiner. Kraftverket har varit i drift sedan 1977. Løkaunet kraftverk och Svean kraftverk nyttjar vattnet i Nidelven från Selbusjøen/Bjørsjøen parallellt med Bratsbergs vattenkraftverk.