Bjølvo

Ägarandel: 100 %
Produktion: 391 GWh
Kapacitet: 98 MW

Bjølvo kraftverk ligger vid Ålvik i Kvams kommun i Hordaland, Norge. Vattenkraftverket nyttjar vattenfallet mellan Bjølsegrovatnet och Hardangerfjorden.

Bjølsegrovattnet regleras mellan 880 och 862 meter över havet. Det överförs också vatten från flera bäckar och ifrån Kastdalens pumpstation.

Det ursprungliga kraftverket startade produktionen 1918 med tre turbiner på 9 MW vardera, verket expanderades sedan 1938 och 1972. 1964 togs kraftverket över av staten och drevs därefter av Bjølvefossen AS fram till 1997 då Statkraft övertog driften.

Den nya kraftstationen som startade produktionen 2004, ägs och drivs av Statkraft. Den installerade effekten är 98 MW. Det nya kraftverket ligger insprängt 1200 meter in i fjället och den gamla stationsbyggnaden ligger vid Hardangerfjorden. Det nya kraftverket etablerades för att ge energi till metallverket Elkem Bjølvefossen i Ålvik.