Aura

Ägarandel: 100 %
Produktion: 1623 GWh
Kapacitet: 290 MW

Aura vattenkraftverk ligger vid Sunndalsøra i Sunndal kommun i Møre och Romsdal. Kraftverket består av två kraftstationer, Aura och Osbu.

Huvudmagasinet för både Aura och Osbu kraftverk är Aursjøen, som regleras mellan 856 och 828 meter över havet, och som delvis ligger i Lesja kommun. Aura kraftstation hämtar vatten genom en 16 kilometer lång tunnel från intagsmagasinet i Holbuvatnet, som regleras mellan 793 och 777 meter över havet. Reinsvatn är också reglerat till kraftverket och där är regleringshöjden mellan 892 och 874 meter över havet.

Kraftverket består av sju Pelton-turbiner på totalt 290 MW. Produktionen startade 1953.