Malana

Malana Hydropower Plant

Ägarandel: 49 %
Produktion: 338 GWh
Kapacitet: 108 MW

Vattenkraftverket Malana nyttjar vatten från Malana-älven, en älv vid sidan av Parabati- och Beas-älven i Kullu-dalen i Indien. Vattnet samlas vid intaget till kraftverket och förs därefter genom en underjordisk inloppstunnel och rörledning i stål in till kraftstationen i byn Chauki. Elektriciteten överförs därefter till tillknytningspunkten Bajuara i delstaten Himachal Pradesh genom en högspänningsledning.