Albanien

Albanien

Statkraft har vært til stede i Albania siden 2007.

I dag er all aktivitet i landet organisert gjennom det heleide datterselskapet Devoll Hydropower Sh.A., som er en del av en konsesjonsavtale for vannkraftutbygging i Devoll-vassdraget.