Rheidol

Rheidol vattenkraftverk

Eierandel: 100 %
Produksjon: 89 GWh
Effekt: 49 MW

Vannkraftverket Rheidol ligger nær Aberystwyth i midtre del av Wales i Storbritannia og er det største av sitt slag i England og Wales. Anlegget har vært i drift siden 1962.

Kraftverket består av et sammenkoblet nettverk av magasiner, demninger, rørledninger, akvedukter og kraftstasjoner og dekker et område på 162 kvadratkilometer. Den årlige kraftproduksjonen er rundt 89 GWh.