Nepal

Landskap i Nepal

Fjellmassivene i Nepal gir stor muligheter for utbygging av vannkraft. (Foto: Statkraft)

Statkraft har hatt virksomhet i Nepal siden 1993. Datterselskapet Himal Power Ltd står i dag for nær 15 prosent av Nepals totale elektrisitetsproduksjon.

Statkraft gikk inn i Nepal i 1993 gjennom utviklingen av vannkraftanlegget Khimti på 60 MW. Statkraft er majoritetseier i Himal Power Limited (HPL) med en andel på 57,1 prosent. Andre eiere er det norske kraftselskapet BKK og den lokale investoren Butwal Power Company.

  • Khimti

    Ägarandel: 50,4 % Produktion: 378 GWh Kapacitet: 60 MW Khimti I är ett älvkraftverk med en installerad effekt på 60 MW och en årlig produktion på ca...

    Khimti Hydropower Plant Vattenkraft