Theun Hinboun

Theun Hinboun Power plant

Ägarandel: 20 %
Produktion: 3 TWh
Kapacitet: 500 MW

I januari 2013 öppnade Theun Hinboun Power Company (THPC) två nya kraftstationer, som i likhet med redan existerande anläggningar i Laos ska drivas och underhållas av Statkraft. Kraftproduktionen dubblerades därmed till 3 TWh per år.