Laos

  • Theun Hinboun

    Ägarandel: 20 % Produktion: 3 TWh Kapacitet: 500 MW I januari 2013 öppnade Theun Hinboun Power Company (THPC) två nya kraftstationer, som i likhet me...

    Theun Hinboun Power plant Vattenkraft